Howwwzzz abouuutttttt dezzze baaadddddaaazzzzz bakkkannnaaalllllllll SOCAAA taa maaassshhhhhh upppppppppp dee plaaaaace hahahaaaaaaaaaaaaa yeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! - 


Baaadddddaaazzzzzzzz tuuuunnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


" Drrriiinnnnkkkkkkkk deeezzze nowwwwwww myyy frennnnnnnn , Ennnjjjoooyyyyyyyy demmmm taaa deee Ennnnnnnnnnnnnnnn !!!!!! Deeezzzzze Drrriiinnnkkkzzzzz arrrrre reeeeeellllllllllllll Swwweeeeeeetttttttttttt , deyyyyy wiiiillllllllllll rokkkkkkkkk uuuu taaa deee Beeeeeetttttttttttttt !!!!!! deee Miiixxxxxxxxxxx izzz reeeelllllyyyyyyy niiiiiiiiiice , deyyy swwweeeeeeettttttttttttt liiiikkkkke Shuuuggggaaaaaa annn Spiiiiiiiiiiice !!!!!! Reddd Mooooooonnnnn izzz deee Baaadddddesssssssss , deeezzze Punnnchhhezzzzz arrrrre deee Saaadddddessssssssss !!!!!! deee RedddBuuullllllll Raaammmmmerrrrrrrrr annn Maaakkkkkk-Mooooooonnnnn Crrreeeemmmmmerrrrrrrrr , boooiiiiiiiiiii demmmm izzz deee Crrreeeepppperrrrrrrrrr !!!!!! deee Ginnnnn-Voddddd Punnnchhhhherrrrrrrr annn Rummmmm-Buuuttttttttt Scotttttchhherrrrrrrrrr , deyyyyy keeeeeepppp uuu jummmmppppiiinnnnnn Hyyyyyerrrrrrrrrrrrrr !!!!!! deee Punnnchhhhhh Drrriiiivvvvvaaaaaaa annn Biiittttterrrrrrrrrrr-Mooooonnnnnnnn Baaangggggerrrrrrrrrrrr , boooiiiiiiiiii demmmmm muchhhhh muchhhhhhh Baaadddddderrrrrrrrrrrrrrr !!!!!! deee Trrriiippppllllle-Sekkkkkkk Punnnchhherrrrrrrrrrrr annn Baaaiiillllleyyyzzzzz-Moooooooonnnnn Bommmmmerrrrrrrrrrrr , booooiiiiiiiii drrriiiinnnnkkkkkk deeezzzze innn deee Summmmmerrrrrrrrrrrr !!!!!! deee Trrriiiipppppllllle-Stouuuuuuttttttt Punnnchhherrrrrrrrrr annn Irrriiissshhhhhh-Moooooonnnnnnnn igggnnniiiiittttttaaaaaaaa , boooiiiiiiiii deeezzze givvvvv deee reeeeellllllllllll Fyyyyaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! deee Monnnsssttttaaaaaa & Maaallllltttttaaaaa-Mooooonnnnnnnnn Morrrrrnnnnerrrrzzzzz , boooiiiiiiiiii demmmmm izzz deee reeeelllllllllll Blaaazzzzzerrrrzzzzzzzz !!!!!! Tekkkiiillllllaaaaa-MooooonShiiiinnnnnnne izzz deee Haaarrrrrdddddessssssss , deee Scotttttchhhhhh-Beeerrrrrrerrrrrrrr izzz deee Baaadddddesssssssssss !!!!!! deee BouuurrrrBraaannnnnn-CoiiiiinnnnnDrrraaammmmmm givvvzzzzz deee jaaammmmmmmmmm , deee V8 Punnnchhherrrrrrrrrr givvvzzzzz deee Slllaaaammmmmmmmmmm !!!!!! deee Fuuulllllllll-Mooooonnnnnnn Punnnchhherrrrrrrrrr & Haaarrrrffffffff-Mooooonnnnnnnn Skkkiiiimmmmmerrrrrrrrrr , boiiiiiiiiiii demmmm muchhhhh muchhhhhhh Swwweeeeettttttaaaaaaaaa !!!!!! deee Trrriiiippplllllle-Mooooonnnnnnn Punnnchhherrrrrrrrrr annn Quiiikkkkkkk-Mooooonnnnnnn Skkkiiimmmmmerrrrrrrrr , boooiiiiiiiiii deeezzzzze arrrrre deee reeeelllllllllllll Crrreeeemmmmerrrrrzzzzzzz !!!!!! deee Tekkk-Nulllllaaagiiinnnnn & Tekkk-Supppllliiiiaaaaaaaa , boooiiiiiiiiii deyyyyy keeeepppppp uuu jummmpppiiinnnnnnn Hyyyyyaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!

Hahahaaaaaaaa Chhheeerrrrrzzzzzzzzzz peeepppllllle.....Saaalllluuuttttte !!!

frommm GavvvRummm dee LikkkaaaMannnnn !!!

frommm dee DRINKKKERZZZ DENNNNN !!!

https://getdrunk.bravesites.com/

https://drinknow.webnode.com/

https://mydrinkz.mystrikingly.com/

Maaaaxxxxxxxxxxxxxxxx tuuuunnnnnnne Boooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" diiissssss plaaaaaaaace Raaaammmmmmmmmm taaa deee Maaaaxxxxxxxxxxxxxxxx , uuuuu Drrriiiinnnnkkkkkkkk tiiiillllllll yaaa FaaalllllllDonggggggggg Pllllaaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!!! EvvvrrryyyyyBaaadddyyyyyyy gettttiiiinnnnnnn Waaaaxxxxxxxxxxxxxxxx , deyyyyy Flllyyyyiiinnnnnnnn Ouuutttttttttttttttttt annn maaakkkiiinnnnnnn Trrraaaaxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!! Booooiiiiiiiiiiiii Goddddzzzzz Eeeevvvvviiiillllllllllll izzz innnnn Raaannnnxxxxxxxxxxxxxxx , izzz ooonnnneeeeee Trrriiiixxxxxxxxxxxx annn mooorrrrrrrrrre Prrrraaaannnnxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiii uuu gehhhhh jaaannnxxxxxxxxxxxx tiiiilllllllll yaaa baaannnxxxxxxxxxxxxxxx , uuu gehhhhh yaaannnxxxxxxxxxxxx tiiiiillllllllll yaaa faaallllllllldongggggggg waaannnxxxxxxxxxxx !!!!!! boooiiiiiiiiiiiiii wennnn Blaaaxxxxxxxxxxxx onnn deee Saaaxxxxxxxxxxxxxx , yaaa heddddd gehhhhhh trrraaaaxxxxxxxxxxxx tiiiillllllllll uuu wiiiinnnnne uppppppppppp baaaxxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiii diiisssss plaaaaaace Crrraaassshhhhhhhhh tiiilllllllllll yaaa flllaaaaxxxxxxxxxxxxxx , uuu gehhhhh Drrrunnnkkkkkkkkk tiiilllllllllll uuu faaalllllllldongggggggg paaaaxxxxxxxxxxxxxx !!!!!! booooiiiiiiiiiiiii Goddddddd izzz aaahhhhhh Prrraaannnnxxxxxxxxxxxx , heee Trrriiixxxxxxxxx uuu wiiiittttttt Fuuuullllllllllllll Raaannnnxxxxxxxxxxxxx " !!!!!!

Hahahahahaaaaaaaaaaa Yesssssssss maaannnnnnnn deee Baaaaddddddesssssssssss !!!!!!!!

frommm GavvvRanxxx KornealllYanxxxxx

Saaaddddddessssss tuuunnnnne boooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Booooiiiiiiiiiiiiiiii waaattttttttttt deee Muuudddddaaaaaaa Kuuunnnnttttttttttttttttt , aaahhhhh dooohhhhhh eeevvvennnnn haaavvvvvv aaahhhhhhh Bluuunnnnnttttttttttttttt !!!!!!!!! Aaaahhhhhhh cyyyaaahhhhhhhh taaakkkkkke aaahhhhhhh Drrriiiinnnkkkkkkkkkk.annn meeehhhhhh liiifffffffe onnnnn deee Brrriiinnnnkkkkkkkkkkkkk !!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiii waaahhhhdeeeee Mudddddaaaaaaa Aaaassssssssssssss , deeezzzzze daaayyyyzzzzzz izzz deee Laaaaassssssssssssssss !!!!!!!!!!!! Boooooiiiiiiiiiii aaahhhhhhh waaannnnttttttttt taaa Kiiiillllllllllllll meeesssellllllfffffffff , aaahhhhhhhh haaahhhhhhh Nuuuutttttiiiinnnnnnnn onnn deee Shellllllllffffffffffffff !!!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiiii aaahhhhhhh Trrraaaapppppppppp liiikkkkkke aaahhhhhhhh Raaatttttttttttttttttt , aaahhhhhhh FaaalllllllllDongggggggggg raaattttttttttaaahhhhhhh taaaattttttttttttt taaahhhhhhtttttaaaattttttttttttt !!!!!! diiissssss Daaaammmmmmmm plllaaaaaaaaaace Donnnnnnnnnnnnnn , EvvvvrrrryyyyyBaaaddddyyyyyy onnnnn deee Ronnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiiiii peeepppplllllle Sufffffferrrrriiinnnggggggggg annn weeeee Cyyyyaaahhhhhhhh doooooo aaahhhhhhhh Tiiiiingggggggggggggg !!!!!!!!! Booooiiiiiiiiiiiiii diiissssss Liiiifffffffe Fokkkkkinnnnnnnn Drrreddddddddddddd , izzz Bettttttaaaaaaa uuu Dedddddddddd innnnnsttteddddddddddd " !!!!!!!!!!

Hahahaaaaaaaaaaaaaa Addd mooorrrrrre Lyrrrikkkzzz taaa itttt !!!!!! Singggg ittttt onnn dee STAAAGGGE !!!!!!!

itttzzz OOOVVVVVAAAAAAAAA peeeppppllllle !!!!!!!
 

Aaalllllllllll aaavvvvv my tuuunnnnezzz arrrre TRUUUUUE storrrieeezzz peoppplllllle !!!!! i wiiilllllll neeeeed aaahhhhhh Ledddgerrrrrrr taaa putttt evvverrryyytinggggg innnnn !!!!!!! Letttt me giiivvvvv aaalllllyuuuhhhhhh onnnne herrrrre daaatttttt wiiilllllll Bllloooowwwwwwww yaaaaa miiinnnnnnne !!!!! Wellllllll alllllyuuuhhhhh donnnnne knooowwww that i Livvveddddd onnn aaahhhhh Prayerrrrrrr myyy whooolllllle liiiffffffe riiitttttte plussssss i waaazzz alllllsoooo Shotttttttt truuuuu deee Hearrrrrttttttttt aaazzz welllllllll siiinnnnnnce waaayyyyyyyy baaakkkkkkkkk lollllllllll sooooo Yeeepppppppppp i gaaavvvvve BONNN JOVVViiiiiiii dozzzzzze 2 tuuunnnnnnezzzzz baaakkkkkkk dennnnnnn !!!!!! My Lifffffe izzz Ooovvvvvaaaaaaa nowwwww sooo tiiimmmmme taaa Reeeveeellllllllll deee Faaakkkzzzzz !!!!!!! He saaanggg dozzzze tuuunnnnezzzz baaassseddddd onnn myyy Liiifffffe Sitttuuuaaationnnnnn and daaatttzzzz deee TRUUUTHHH !!!!!!!! it wazzz him and 2 otherzzz liming by hizzz plaaace , a smallllll apt and they wanted to form a band but didnttttt have anyyy muzzzikkk taaa singgg so i helpeddd them outtttttttt !!!!!! I flewww outtttttt on sevvverrraaalllllll occasssionnnzzz ovvvaaaaaa deee dekkkadddezzz which wazzz howww i allllsoooo metttt tonnnzzzz of Moooviiiie starrrrzzzzz azzz welllllllll !!!!!!! The tuuunnnezzzz i did reeecentttlllyyyy wherrrre i mentionnneddd sommmme naaamezzz of the faaamousssss olllllle Greaaattttzzzzz izzz ooonnnlllyyyyy aaahhhhhh fraaakkkshunnnnn of aaalllllllllll whooo i metttt !!!!!!

Anyyywaaayyyyyy , lettt me seeee ifff i caaannn dooo aaahhhhh tuuunnnnnne herrrrre riiiittttte nowwwww onnn deee spotttttttt bouuutttttt deee BonnnJovvvviiiiiii onnnne !!!!!!!

" Boooiiiiiiiiiii aaahhhhhh Liiivvvveddddd onnn aaahhhhh Prayerrrrrrr , mehhh liiiffffffe wazzzennntttttt Faiiiiiiiiirrrrrrrrr !!!!!!! Boooiiiiiiiiiii Gaaavvvvvv dooo heee paaarrrrttttttttt , dennnnn heee gehhhhh Shooooootttttttt innnnn deee Haaarrrrtttttttttttt !!!!!!!! Dennnn aaahhhhhh flllyyyyyOuuuttttttt innn aaahhhhhh raaaaaagggge annnn Bonnnnnn hiiittttttttt deee Staaaagggggge !!!!!!!! Torrrkkkkk bouuuttttttt Aaaakkkkkshunnnnnn yessssss , Jooovvvviiiiiiii waaazzz innnnn fuuullllllllllll Zesssssssssss !!!!!!! Boooiiiiiiiiii heee wennntttttt nuttttzzzzzz onnn deee Staaaaaggggge , heee Pongggggggggg demmmm innnnn aaahhhhhhh Raaaagggggge !!!!!!!! Boooiiiiiiiiii Bonnnnnn hiiiittttttt deee Fiiiddddllllllle , demmmm Rekkkkkorrrdddzzzzz hiiiitttttttt deee Neeeeddddlllllllle !!!!!!!!! Liiikkkkke DUKKKKKE heee giiihhhhh demmmmm Tunnnnndddaaaaaaa , boooiiiiiiiiiiii BONNNNN giiihhhhhh demmmmmm Fyyyyyaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!! I reeeellllllyyyyyyy metttttt deeee Maaassstttttaaazzzzzz , deee reeeeeellllllllllllll Suuupppppaaaaaaa Blllaaaassssttttaaazzzzzz !!!!! Boooiiiiiiiiii Bonnnnn waaazzzz deee Kinggggggggg , liiikkkke Duuukkkkke heee giiihhhhhh demmmmm deee Stiiinnnnggggggggg !!!!!!!!!! heee Rokkkedddddd demmmmm taaa deee Beeeeettttttttttttt , boooiiiiiiiiiiii deyyyyy getttttttt itttttttt Swwweeeeeeeeetttttttttttttttt !!!!!!!!!!!! I metttttt aaaallllllllllllll deee Chaaammmpppzzzzz , i jummmpppeddddd aaaallllllllllllll deee Raaammmppppzzzzzzz !!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiiiiiiii i mettttttt aaaallllllllllllllllll deee Greaaaatttttzzzzzz , ivvv biiinnnnnn trrruuuuuuuu deee Gaaattttttezzzzzzzzzz !!!!!!!!! Nowwwww liiiffffffe izzz Donnnnnnnne myyy frennnnnnn , i haaavvvvvv Reeeechhhheddddddd deee Ennnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!! Butttttt waaadddeeeee hellllllllllll saaayyyyyy waaahhhhhhhh , Boooiiiiiiiiiiiiii i wennnnttttttttt Quiiiiitttttttte Faaahhhhhhhhhhhh !!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiii anyyywiiiichhhhh waaayyyyyyyyy uuu goooooo , tiiingggzzzzz duuuzzzz Haaappppennnnnnnn jusssssoooooooo !!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiii disss muchhhhh i musssss tellllllllllll , disss izzz myyy FarrrrrreWellllllllllll !!!!!!!! AnyyyWaaayyyyyy laaatttttaaaazzzzzzz, myyy frennnnnnn , WelllllllCommmmmme 2 deee Ennnnnnnnnnnnnnnnn " !!!!!!!!!!

Wellllll derrrre weeee goooo Hahahaaaaaaaaaa !!!!!!!

Waaattttttttt aaahhhhhhh Liiiiffffffffe ????????

Gaaavvvooozzzzz siiinnniiinnnnn Ouuuttttttttt

Klllaaasssssiiiiikkkkkkkkkk tuuunnnnne boooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


" Boiiiiiiiiiii i rememmmbaaa deee Greaaattttttttttttt tiiimmmezzz , deee daaayyyzzzzz aaavvvvv deee reeeeellllllllllll liiimmmezzzzz !!!!!!!!!! deee ollllllllle boaaatttzzzzz aaavvvv longggggaaahhhgooooo gaaavvvvvve usss deee reeeeelllllllllllll shooowwwwwwwww !!!!!!!!!! Chammmpppzzzzz liiikkkkke Riiipppppp-Offfffffffff & Avvvennngaaaaaa , MatttchhhLessssss & TerrrraaaPaaaiiimmmaaaaaaaa !!!!!!!!!! Deeezzzze werrrre deee Besssssssssssss , deyyyyyy gaaavvvvvve usssss fuuulllllllllllllllll Zesssssssssssssssss !!!!!!!!!!! innn demmm dayyyzzz weee werrrrre Blllessssssssssss , nowww weee unnndaaaaaa aaahhhhhhh Tessssssssssssss !!!!!!! Dozzzze boaaatttzzz knewwwww meee welllllllllllll , deyyy reeelllllyyyyyyy Raaammmppppedddddd deee Swwwelllllllllllllllllll !!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiii i miiissssssss demmm Baaadddddddddddd , liiiffffffe izzz reeelllllyyyyyyyy Saaaddddddddddddddd !!!!!!!!! The yearrrzzz i spennnttttttt wiiithhh themmm wazzz waaayyyyyy waaayyyyyyyyyy baaakkkkkkkkkk dennnnnnnn !!!!!!!!! I felllttttt liiikkkkke theyyy werrrrre aaallllllllllll Allliiivvvvvvve , theyyy helllpppeddddd meee taaa Strrriiivvvvvvvvve !!!!!!!!!!! I reeelllllyyyyyy Liiivvvvedddddd 4 themmm , wiiilllllllll Nevvvvaaaaaaa forrrgetttttttt baaakkkkkkkkkk thennnnnnn !!!!!!!!! Nowww itttzzz aaallllllllllll Oooovvvvvvaaaaaaaa myyy frennnnnnn , weee haaavvvvvv Reeechhhedddddd deee Ennnnnnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!! Thisss liiiffffffe izzz reeeellllllyyyyyyyy Saaaddddddddddd , Godddddd izzz reeellllllyyyyyyyy Baaaaddddddddddddddd !!!!!!! Besssiiidddezzz aaallllllllll aaahhhhhh daaattttttttt , i lossssssss aaalllllllllllllllll i Haaadddddddddddd !!!!!!! itttzzz Tiiimmmmmme 4 deee Ennnnnnnnnnnnnn , itttttt izzzzz Fiiinnnnniiissshhhhedddddddd myyy frennnnnnnnn " !!!!!!!!!

innnnndeeeeeedddddd Yeeeeeppppppppppppppp !!!!!!!

Welllcommmmme tooo deee ENNNNNDDDDDDDD !!!!!!!!!!

https://redmooon-punchezzz.webnode.page/

https://mymuzikkk.mystrikingly.com/


Maaadddddddddd aaazzzzz hellllllllllll tuuuunnnnnnne boooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Boooiiiiiiiiiiii Gaaavvvvvvv siiidonggggggg onnn deee boxxxxxxxxxx , heee gehhhhh floxxxxxxxxxxx wiiiitttttttt reeeeellllllllllllll shoxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiii heee gehhhhh ronxxxxxxxxx innn deee bronxxxxxxxxxxxx , heee gehhhhh flonxxxxxxxxxxx innn deee dronxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!!! Gaaavvvvvvv gehhhhh pronxxxxxxxxxxx innn deee wonxxxxxxxxxxxxxx , heee gehhhhh tronxxxxxxxxxxxx innn deee shronxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiii heee gehhhhh monxxxxxxxxxxx taaa deee ponxxxxxxxxxxxxxxx , heee gehhhhh jonxxxxxxxxxxxx tiiiillllllllll heee bonxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!!!!!! Boooiiiiiiiiiiii Gaaavvvvvv gehhhhh yonxxxxxxxxxxx innn deee donxxxxxxxxxxxx , boooiiiiiiiiiiii heee gehhhhh jonxxxxxxxxxxxx wittttttt fuuullllllllllll vonxxxxxxxxxxxxxxxxxx " !!!!!!!!!

 Hahahaaaaaaaaaaaa Ooooohhhhhhhhh Gonxxxxxxxxxxxxxxxx ?????????

https://gavz-kaisoca-tunezzz.webnode.com/


Saaaddddddesssssssss tuuuunnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" I waaazzz Donnnnnnnnnn innnnn byyy myyy Mudddddaaaaaaaaaa , daaatttttttt Biiitttttchhhhhhhhh baaadddddddddddd liiikkkkke aaahhhhhhh Baaarrrraaaacuuuddddaaaaaaaaa !!!!!! Deeezzzze peeepppplllllle Baaaaadddddddddddd liiiikkkkkke frrriiiikkkkkiiiinnnnnnn Crrraaaabbbbbbbbbbbbb , deyyyyy Baaaddddddaaaaaaaa daaannnnn SiiinnnnnnnBaaaaaddddddddddd , Booooiiiiiiiiiiiii aaahhhhhhh laaawwwwwssssssssss aaallllllllllllllll aaahhhhhh Haaaadddddddddddddd !!!!!! myyy Muddddddaaaaaaaaa izzz deee Devvvviiiiillllllllllllll , shhhezzz terrrrriiiibbbblllllyyyyyyyy frrriiikkkkkiiiinnnnnnn Eeeeevvvvvviiiiilllllllllllllll !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiio daaatttttttttt Trrraaaammmmpppppp izzz aaahhhhhhh Scaaammmmpppppppppppp , shhheee Crrruuuuuuellllllllll tiiiiillllllllllll uuu ketttttchhhhhh Krrraaammmmpppppppppp !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiiiiii daaattttttttt Viiixxxxennnnnnnn neeeeedddzzzzz aaahhhhhhh Fiiixxxxxiiinnnnnnnnnnn , shhheeezzz Daaannngggaaaaarrrrrroooouuuuussssssss innnnn deee Trrriiiixxxxinnnnnnnnnnnn !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiiii daaattttttttt RaaattttllllllleSnnnaaakkkkkke izzz aaahhhhhhh Faaakkkkkkkkkke , soooooonnnnnnnn uuu wiiiilllllllllll aaattttennnnnnnn shhheeeee Waaakkkkkkkkkkkke !!!!!! Boooooiiiiiiiiiiiiiiiii shhheeee settttttttttt meee uppppppppppp 4 Doooooommmmmmmmmmm , Booooiiiiiiiiiiiiii disss izzz Eeeeevvvvviiiiillllllllllll innn Fuuuulllllllllllllll Bllloooooommmmmmmmm !!!!!! disss Devvviiiillllllllll shuuudddddd beee Kiiillllllleddddddddddd , daaattttttttt neeewwwzzzzzzz wiiillllllllllllll beee aaahhhhhhhh Thrrrrriiiiiilllllllllllllllllllll !!!!!!

This is nooooo kikkkkkzzzzz !!!!!

from GAVIN G. CORNILLIAC


Trrriiixxxtttaaazzzzz tuuuunnnnnne boooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Raaakkkkkelllllllllll tellllllllllll meee booouuuuuttttttt deee Ennnnnnnnnnnnnnnn , disss izzz nooooooo liiiiiiiiieee myyy frennnnnnnnnnnnn !!!!!! deyyyyy Plllaaannnnneddddddd itttttt CarrrrreFuuullllllyyyyyyyy , taaa puuuttttttt meee innnnn Miiizzzerrrryyyyyyyyyyyyy !!!!!! Shhheee annn myyy Eeeevvvviiiilllllllllll Muddddderrrrrrrrrr , deyyyyy aaalllllllllllll Worrrrkkkkedddddd tooogedddderrrrrrrrrrr !!!!!! deyyyyy Reeemooovvvvedddddd meee frommmm Liiiifffffffe , dissss whooollllllle tingggggggg izzznnnttttttttt niiiiiiiiiiiice !!!!!! Siiiiinnnnnce waaayyyyyyyy waaayyyyyyyyyy baaakkkkkkkkk dennnnnnnnn , deyyyyy Plaaannnneddddddd myyy Saaaaadddddddddddd Ennnnnndddddddddddd !!!!!! deeezzze peeepppllllle arrrrre reeeelllllllllllll Snnnaaaakkkkkezzzzzzz , deyyyyy arrrrre Rotttttennnnnnnnn Crrruuuuuuuelllllllllll Faaaakkkkkezzzzzzzzz !!!!!! deyyyyy masssttterrrrreddddddd deee whooollllllle Skkkeeeemmmmme , taaa taaakkkke meee offffffffffff deee Sceeeeennnnnnne !!!!!! Raaakkkkkelllllllll sennnttttttt meee taaa Hellllllllllllllllllll , disss izzz howwwww i reeeellllllyyyyyyy Fellllllllllllllllllllll !!!!!! Shhheeee plaaannnnedddddd taaa Ennnnndddddddd myyy Liiiiifffffffe , Shhheeee herrrselllfffffff trrrewwwwwwww deee Diiiiiiiiiiiice !!!!!! shhhezzzaaaa Maaassstttterrrrrrrr Brrraaaiiiinnnnnnn Rigggggaaaaaaaaaa , i ammm innn reeeeeeelllllllllllll Daaannngggaaaaaaaaaa !!!!!! myyy Liiiifffffffe izzz donnnnnnnne myyy frennnnnnnn , disss izzz Reeeellllllyyyyyyy deee Ennnnnnnnnnnnnnnn " !!!!!!

Nooooo kikkkkkzzzzz peoppplllle !!!

Chekkk my Websites 4 fullllllll Detailllzzz !!!

Sincerrrelllyyyyy !!!

Gavin Gregory Cornilliac


Baaaaddddddesssssssssss tuuuuunnnnnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Yessssss booooiiiiiiiiiiiii deee olllllllle TTPBA daaayyyzzzzzzz , reeeeellllllyyyyyy haaaddddd demmmmmmm innnaaaaaaa Blllaaaaazzzzzzzze !!!!!! deee Ooorrrriiiiggginnnnaaaalllllll beeessssstttttzzzzz myyy frennnnnnnnnnn , waaazzz deee reeeellllllllllll Boaaatttttzzzzz baaakkkkkkkkk dennnnnnnnnnn !!!!!! deee Crrraaaappppppppppp deyyy haaavvvvv tooodaaayyyyyyy , izzz ahhh merrrrrre Shaaadddooowwwww aaavvvvv baaakkkkkkkk innnnn deee daaayyyyyyyyyy !!!!!! deee olllllle Actttiiionnnnnnn daaayyyyyzzzzz myyy frennnnnnnnnnn , aaaalllllllllllllll gonnnnnnnnnnn annn nowwwwwww izzz deee Ennnnnnnnnnnnnn !!!!!! Klllaaaaassssiiiikkkkkk Boaaatttttzzzzz liiikkkke Kinggggg Saaaiiiillllorrrrrrrrr annn Blaaakkkkkkk Jaaakkkkkkkk , boooooiiiiiiiiii dooozzze hiiitttttttt demmmmmmm waaaappppppppppp !!!!!! ChekkkkkMaaattttte annn Beeeeepppppp Beeeeeppppppppp , deyyyyy gaaavvvvvv demmmmmmm reeeeeellllllllllll heeeeeeeetttttttttttttt !!!!!! Coyyyooottttttte annn Peppppsssssiiiiiiiii , deee olllllllle chaaammmpppzzzzzz aaavvvvvv deee seeeeeaaaaaaaaaaa !!!!!! Cremmmdeeemennntttttt annn onnnnneZeeeeeeee , deeee olllllle klaaasssiiikkkkkzzzzz aaavvvvvv deeee seeeeaaaaaaaaaaa !!!!!! Splaaassshhhhh Donggggggggg annn Exxxciiiittttterrrrrrrrr , booooiiiiiiiiiiiii demmmmm waaazzzz hottttttttttt liiiiikkkkkke Fyyyaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!! RiiipppppppOffffffffffff annn Freeeeeeeed , boooooiiiiiiiiiii demmmmmm haaadddddd reeeeeelllllllllllll Speeeeeeeeeeddddddd !!!!!! Royyyaaalllllllll Flussshhhhhhhh annn Blaaakkkkmaaaxxxxxxxx , demmmmmm waaazzzzz hotttttttttt taaadeeeee Maaaaxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!! Russshhhhhhhh , Chaaammmppppp annn BigggggRedddddd , boiiiiiiiiiiiii demmmmm waaazzzzz reeeeellllllllllll drrreddddddddddddd !!!!!! Dyyymonnnddddd Cuttttttttt annn Honkkkkeyyyyyyy , deee olllllle kingggzzzzz aaavvvvvv deeee Seeeeeaaaaaaaaaaa !!!!!! LongggggShottttttttt annn Crrriiissstttexxxxxxx , demmmmm waaazzzz innn fuuulllllllllllllll flllexxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!!

Yessssss maaannnnn deee Baaadddesssssssss !!!!!

Hahahaaaaaaaaaa boooiiiiiiiiii Shottttttttttttttttt !!!!!!!
 

bit.ly/gavboatz1

bit.ly/teamapache1


Swwweeeeeeeeeeeeettttttttttttttttt tuuuuunnnnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"Hooolllllyyyyyyyyy.Crrrrraaaaappppppppppp uuuuu gehhhhhh Waaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!! Drrrriiiiiinnnkkkkkkkkkk uuupppppppppppppppp taaaaaa deee Maaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!! Drrrriiiiinnnnnkkkkkkkkk tiiiiillllllllll uuuuu faaaaalllllllllllllllll dongggggggggggggg Plllllaaaaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx !!!!!! Deeezzzzze Cockkkkktttaaaiiiillllllll drrriiinnnkkkkzzzzzzz arrrrre Baaaaawwwwwwsssssssssss , Drrrrriiiiinnnnkkkkkkkk nowwwwwwwww orrrrrrrr uuu laaaaawwwwwsssssssssssssss !!!!!! Urrrrrrr Hedddddd wiiiilllllllllll beee Swwwweeeeeeeeeeeetttttttttttttt , Uuuuuu wiiiillllllllllll Siiingggggggg taaa deeee Beeeeetttttttttttttttttt , deeezzzzze Brrrewwwwzzzzz wiiiilllllllllll knokkkkkkkkk uuu ooofffffffffffffffff yaaaaa feeeeeetttttttttttttttt , deyyyyy wiiiillllllllll hellllpppppp taaaa Kooooooolllllllllll deeee heeeeeetttttttttttttttttt annn gettttttttt uuu onnnnnn deeee stttrrrreeeeetttttttttttttttttt !!!!!! Uuuuu bonggggggggg taaa feeeeelllllllllllllll deee ponggggggggggggggg , deyyy bongggggggggg taaa trrroooowwwwww uuu dongggggggggggggggggg !!!!!! Deee REDDD-MOOOOOOOON punnnchhhezzzzz arrrrre deee Baaaaddddddessssssssss , deyyy Swwweeeeeetttttttennnnnnn Uuupppppppppppppp deee Maaaadddddnnnessssssssssss !!!!!! Chekkkkkkkk myyy Linkkkzzzzzz 4 deee Kokkkkktttaaaiiiiillllllll Drrriiiinnnnkkkkzzzzzzzz , deyyy arrrrre grrrreaaaaatttttttttttt wennn urrrrr onnn deee Brrrriiiinnnnkkkkkkkkkkkk !!!!!! Uuuuu neeeeeeed taaa drrriiinnnkkkkkkk innn stttyyyyllllllle , urrrrrr herrrrrrre onnnllllyyyyyy 4 deee Wiiiiillllllllllllllle !!!!!! sooo Miiiiixxxxxxxxx deeezzzzze Brrrewwwzzzzzzz innn Klllaaasssssssss , deeezzze daaayyyzzzzz arrrrrrre reeeeelllllyyyyy urrrrrrrr Laaaaaasssssssssssss " !!!!!!

Hahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa addddd morrrrrre Lyyyrrriiikkkzzzzz 2 ittttttt !!!

frommm GAVGINNN VODKAAAMUNNNNN

( dee Bosssmannnnn Booozzzzzaaaaa ) !!!

frommm deee GavvvLikkkaaazzz Drinkkkaaazzz Liiimmmmmme !!!

https://my-cocktail-drinkz.mozello.com/

https://gavz-drinkz.jimdosite.com/

https://wedrunk.webgarden.com/

tiny.cc/gavlinkz1

Radddiiikkkaaallllllllllll tuuuuunnnnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

https://mastermixxx.mozellosite.com

" Okkkkk diiissssss izzz deee Ennnnnnnnnnnnnnn , U trrraaappppppppppp.innn disss myyy frennnnnnnnnnn !!!!!! Peeepppllllle frrraaaaiiiddddddd dee liiimmmmmmme , nooooo morrrrrre funnnnnnnnnnn disss tiiimmmmmmme !!!!!! Uuuuu haaavvvvv reeechhhedddddd deee Ennnnnnnnnnnnnn annn nowwwww uuu wannntttaaaaaa spennnnnnnnnnnnnn !!!!!! Deee liiimmmmmmme donnnnnnnnnn myyy frennnnnnnnnnn , deee daaayyyzzzzz wazzz waaayyyyyyyyyyy baaakkkkkkkkkkk dennnnnnnnnnnnn !!!!!! itttzzz aaallllllllllllllllll Ooooovvvvvaaaaaaaa myyy brrruuuddddaaaaaaa , deee swwweeeeetttttttttttt liiifffffe izzz noooolongggggaaaaaa !!!!!! Rememmmbaaaaa deee olllllle Croppppooovvvvvaaaaaa , booooiiiiiiiiiiiiiiiii daaatttttttttt waaazzzzz reeeeeeeellllllllllll fyyyyyaaaaaaaaaaaaa !!!!!! Demmmmm ollllllle daaayyyzzzzz waaazzzzz deee Besssssssssssssssss , nowwwwwww uuu donnnnnnnnnnnne wiiitttttttt fuuuullllllllllllllll Zesssssssssssssssssss !!!!!! Uuuuu werrrrrre puuuttttttt taaa deee tesssssssssssss , nowwwwww uuu finnnnniiissshhhhhhhhhh innn fuuulllllllllllllllll Zesssssssssssssssssss !!!!!! Urrrrrrr liiifffffffe innnnn aaahhhhhhh messsssssssssssssss , nowwwwwww uuu innnnn deee reeeeelllllllllllllllll tesssssssssssssssssss !!!!!! Longggaaagggooooo waaazzzzz deee reeeeeeellllllllllllllll jaaaammmmmmmmmmmm , nowwwwwww uuu faaallllllllllllllllll donggggggggggggggg brrrraaaammmmmmmmmmmmm !!!!!! Uuuuu gehhhhhhh Doooooommmmmmmmmm innnnn fuuuulllllllllllllll mooooooonnnnnnnnnnnn , nowwwwwwww uuu drrrinnnkkkkinnnnnnn REDDDDD MOOOOOOOONNNNNNN !!!!!!

https://redmooon-punchezzz.webnode.page

Hahahahahaaaaaaaaaaa Baaaawwwwssssssssss !!!

Addd morrrrrre lyyyrrriiikkkzzzzz taaa ittttttt !!!!!


https://gavz-kaisoca-tunezzz.webnode.com


Suuupppppaaaaaaa tuuuunnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Eaaayyyyyyy Godddddddd uuu daaammmmmmmmmm Jaaakkkkhooollllllle , uuu puuutttttttt weeeee innnaaaaaaa pottttttthooolllllllle !!!!!! Weee didddnnnttttttt aaassskkkkkkk fuhhh disss shhhhhiiiittttttttttttt , uuu plllaaannnneddddd taaa sinkkkkkkkk deee shhhiiiipppppppppppp !!!!!! Frommm deee stttaaarrrrttttttt heee duuupppppedddddd usss aaalllllllllllllllllll , heee puuutttttttt usss herrrrre taaa faaalllllllllllllllllll !!!!!! Heee wazzz borrrrreddddddd upppppppp deyyyyyy innn spaaaaaaace , sooo heee crrreaaattteddddd disss naaasssttttyyyyyy plllaaaaaaace !!!!!! Ooooohhhhhhhh waaatttttttttt aaahhhhhh daaammmmmmmmm disssgraaaaaaaace , deee scaaammmmmppppppp frommm ouuutttaaaaspaaaaaaace !!!!!! Heee maaakkkezzzzz uuu runnnnnnnn deee raaaaaaace annn chooozzzzze taaa hiiiiiiiddde hizzz faaaaaaace !!!!!! Disss Eeevvvvviiilllllllllll Wiiiiikkkkkkiiidddddd maaasssttterrrrrrrrrrr , hazzz usss innn Dizzzaaasssttttterrrrrrrrrrrrrr !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiii disss suuupppaaaaaa crrruuuuuelllllllllllll forrrrrrrrrrrce , izzz reaaaalllllyyyyy ahhh wiiikkkkkeddddddd zorrrrrrrrrrrce !!!!!! Boooiiiiiiiiiiiiiiii daaattttttt OlllllMightttyyyyyy izzz annn aaaasssssssssssssss , heee Dooooommmmmmeddddddd usss wiiitttttttt fuuulllllllllllllll Blllaaaaassssssssssssss !!!!!! Daaatttttttttt Eeeeevvvvviiiiillllllllllll Creeeaaaatttttooorrrrrrrrr , izzz ahhh Prrraaankkkkkkk-Maaasssttterrrrrrrrr fuhhh SURRRRRRRRRRE " !!!!!!

Disss izz prooovvvvvennnnn fakkkzzzzz peeepppplllllle , U donnntttttttttt staaannnndddddd aaahhhhh chaaannnnnnce !!!!!! itttzzz aaallllllllllllllllll OOOVVVVVAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!

from dee Parrrkkkkk Sherrrifffffff !!!

Hahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa -

https://tiny.cc/gavlinkz1


Baaadddddaaazzzzzzzz tuuuunnnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


" Godddzzz evvvvviiillllllllll izzz innn plllaaaayyyyyyyyyyy , daaatttttttttr basssttttaaarrrrdddddd wiiilllllll taaakkkkke uuu ouuuttttttttttttttt deyyyyyyyyyyyyyy !!!!!! Heeezzz morrrrrre wiiikkkkkeddddddd daaannnnn deyyyyy saaayyyyyyyyy !!!!!! Uuuu tauuutttttttttt tingggzzz wazzz niiiiiiiice annn dennn yaaa faaalllllllllllll donggggggggggggg trrriiiiiiiiiiiice !!!!!! Uuuu getttouuuttttttt yaaa daaammmmmmm beddddd annn dennn yaaa deddddddd likkkkke frrredddddddd !!!!!! Booooiiiiiiiii ahhh rememmmbaaa Phoeeebbbe Caaatttezzzzz , she toooookkkkkk meee trrruuuuuu deee gaaatttezzzzzz !!!!!! I remembbbaaa Katttyyyyy Baaatttezzzzzzz , ittt wazzz Mizzzerrryyyyyyy innn deee staaatttezzzzzzzz !!!!!! Disss izzz nooooo frrriiiikkkkkinnnnnn joooaaaakkkkkk , i pelllllttttteddddd ahhh rooooosssstttttaaaaaaaa innn Klllaaauuussssss boooaaaaatttttttttt !!!!!! I trrriiimmmmmedddddd ittttt taaa deee beeeeeetttttttttttt , i rrraaammmmppppeddddddd deee waaavvvvezzzzzz reeeeelllllllllll swwweeeeeeeeeetttttttttttttt !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiiii deee liiimmmmmme wazzz goooood baaakkkkkkk dennnnnnn , nowww uuuvvv reeechhheddddd deee ennnnnnnnnnnnnn , urrrrrr daaayyyzzzzz arrre donnnnnnnnne myyy frrrennnnnnnnnnnn " !!!!!!

Hahahaaaaaaaaaaaaaa addd morrrrrre lyyyrrriiikkkzzzzz too ittttttt !!!!! - tiny.cc/gavlinkz1


 Baaawwwwwsssssssssssss Klllaaasssiiikkkkkkkk boooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Reeellligiooonnnnn izzz reeeeeelllllllllllllll Crrraaaaappppppppppppppp , itttzzz taaa keeeeeep uuu innn ahhh trrraaappppppppppppp !!!!!! Aaaaallllllllll daaattttttttt Jeeesusssssss Shhhiiiiitttttttttttttttttt , izzz ahhh Duuuppppppppe annn ahhh trrriiiikkkkkkkkkkkkkk !!!!!! Deee Evvviiiilllllllllll forrrrrrcezzzzz knoooooo dee Gaaammmmmmme , izzz taaa sennnnnn uuu daaammmmmmmm innnsaaannnnnnnnne !!!!!! itttzzz taa makkke u emmmptttyyyyyy yaa pokkkettttttt , annn faaallllllllllll fuhhh daaatttttttttt Buuullllllshhhiiiittttttttttttt !!!!!! Dee hedddzzz of dee worrrlllllllllll , plannneddddddd taa uzzze uuu likkkaaaaa pearrrrlllllllllllll !!!!!! Deyyy coiiinnnnnnnn biiiggggggggg innn dee dannnnnnnnce , annn havvvvvve uuu innnaaaa trrraaannnnnnnnnce !!!!!! Myyy lifffezzz waaalllkkkkkk hazzz prrrooovvvvvennnnnnn ittttt , itttzzz aaaallllllllllllll ahhhhh daaammmmmmmmmm gimmmiiikkkkkkkkkkkk !!!!!! Dee Biiibbbllllle shudddd beee burrrnnnnnttttttttt annn caaalllllllll daaattttttttt ahhhh lessssonnnnnnnn lerrrnnnnnnttttttttttt !!!!!! Praaayyyinnnnnn izzz likkke trrroooiiinnnnn diiiiiice , uuu ennnddddduppppppp faaalllllinnnnnn thrrriiiiiiiice !!!!!! itttzzz aaaallllllllll taaa makkkkke uuu gooo wrrrongggggggggg annn daaattttttttt izzz deee reeeeelllllllllllll songgggggggggggggg !!!!!! Prrraaayyyinnnnnn keeepppzzz uuu dongggggggggggg ann .daaattttttttttt izzz deee reeeeelllllllllllllll pongggggggggggggggggg !!!!!! Tiiimmmmmme taaa takkke offfffffffff yaaa gonggggggggggg , daaattttttttttttt crrraaappppppppppp goiiinnnnnn onnnnnn tooooooo longggggggggggggggg !!!!!! Daaattttttttttt shhhhhiiiiitttttttttt messsssuppppppp deee tongggggggggg , evvverrryyybadddyyyyyy faaalllllinnnnnnn donggggggggggggggg !!!!!!

Hahahaaaaaaaaaa besssssssss onnnnne yetttttttttt !!!!!! -

from SUUUPPPAAA GAAAVVVVV !!!!!


Bawwwsssssssssss tuuunnnnnnne boooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -

" I rememmmbaaa dee Holllyyywoooooddd greaaatttttzzzzz , i traaavvvellllleddd truuuuu dee statttezzzzz !!!!!! I walkkkeddd truuu alllllllll demmm gaaatttezzz , i bongggceddd uppppppp plennntttyyyyyy faaakkkkkezzz !!!!!! I mettt starrrzzz from melllrooozzze plaaaaace an ollllle onnnezzz from Peyyytonnn plaaaaace !!!!!! i wennnttttt deyyyyy innn fuuullllllll paaaaaace , i surrrrelllyyy raaannnnn dee raaaaace !!!!!! i wazzz onnn dee settt wittt demmmmm an disss izzz truuuuue my frennnnnnn !!!!!! I mettt tonnnzzz ahhh demmm olllle starrrzzz , i tautttttt i wazzz innn maaarrrzzzzz !!!!!! Boiiiiiiiiii demmm dayyyzzz wazzz dee bessssssssss , i wennntttttt uppppppp innn fuuulllllllll zessssssssssssss !!!!!! I remmmbaaa flawwwlessslllyyyyyy , Nastasssjaaa & Klauuusss Kinnnskkkiiiiiii , they werrre likkke reeeeellllll fammmillleee to meee !!!!!! Jamezzz Caaan wazzz dee mannn , he wazzz greaaatttttttt in hiz lifffe spannnnnnnn !!!!!! I spennnttttt ahh whollllle weeekennnnn byyy demmm an disss izzz truuuuue my frennnnnnnn !!!!!! Wennn deyyy filmmmeddd dee errraaazzzerrrrrr , i wazzz deyyy wittt swazzzennnegggerrrrrrr !!!!!! I wazzz onnn ahh beeechhhhh wittt Alllyyy Sheeedddyyy , wherrre she maddde ahh werrrewolllfffff mooovvviiie !!!!!! Sannntaaa Barrbbbraaa an dee Ressslessssss , i mettt aaallllllll innn fuuulllllllll zesssssssssssss !!!!!! Donnnelllyyy Rooodddezzz from Dannngerrrrr Baaayyyyy , izzz deyyy i shudddaaa staaayyyyyyy !!!!!! Eddd Nelllsonnn an Peeettterrrrr Greaaavvvezzz , an Perrryyy Kinggg from Rippp-Tiiiddddde waaavvvezzz !!!!!! Blaaakkksheeep Connnraaaddddd an Sinnnbaaadddddd , wennn i leffffff wazzz reeeellllllllll saaaddddddddddd !!!!!! Disss izzz reeellllyyyyy truuuuu myyy frennnnnnn , i alllsooo mettt Lesleeeyyy-annnn Warrrennnnnnn !!!!!! I wazzz onnn dee ollllle Dalllaaassss Raaannnnnchhhhh , i wennnttttttt deee fuuulllllllll dissstttaaannnnnce !!!!!! i mettt Melllll Blannnnnc from Liiifffffe Stinkkkkkzzzzz , boiiiiiiiiiii daaattttttt wazzz ahhh reeelllllllll ginxxxxxxxxxxxx !!!!!! Waaatttttt bouuuttttttt Bobbbbb wazzz ahhh blaaasssssttttttttt , i mettt deee wholllllle caaasssstttttttt !!!!!! Cappptttinnn Stuuubinggg from Luvvv Boaaattttttt , Maaatttlokkkkk an Kolllommmbooo !!!!!! Starrrskkkyyy & Hutttchhhhh an Barrretttaaaaa , reeeeelllllllll actttionnnnnn myyy bruddddaaaaaaa !!!!!! i burrrnnnttttttt rubbbbaaaaaa innn deee Kyyyooottttte , wittt Briaaannn Keeeittthhhhh an Huuughhh-Kelllllyyyyyy !!!!!! Kooojjjaaakkkkk an Fraaankkkkk Cannnonnnnn , daaattttttt wazzz reeeeelllllllll actttiooonnnnnnnn !!!!!! Actttionnnnn Jakkksonnnnn wazzz dee maaannnnn , heee an dee olllle diiiiie-harrrrdddddd claaannnnnnnn !!!!!! Boiiiiiiiii dattttttt lifffe reeeellllyyyyy rokkkzzzzz , i alllsooo mettt dee Reddd Foxxxxxxx , Samannnthaaa an Megaaannn Foxxxxxxx !!!!!! i remembaaa Ronnnnnie & Kortttneyyyy Coxxxxxxx an deee ollllle kraffftttyyyyy Silllvvvaaaaa Foxxxxxxxxxx !!!!!! Disss izzz nooooo joookkkkke peeepppplllle , i evvvennnnn staaayyyeddd innn deee Shaaaooolinnnnn Temmmpppllllle !!!!!! Yessssss i accommmplishhheddd alllllllll disss , i evvvennn mettt Bruuuce Willllissssss !!!!!! Richaaarrrdddd Gerrrrre from dee Jaaakkkkkallllllll , i wazzz deyyy innn fuuullllllll traaavvvellllllllllll !!!!!! Kurrrttttt Russselllllzzzzz xmaaazzz Chaaalllennngggerrrrrrr , i drooovvvvve daaattttttt reeeelllllllllll suuupppaaaaaaaa !!!!!! i wazzz deyyy waaayyyyy baaakkkkkk longggagggooooo , ittt wazzz rekkkorrrdeddd an kepppttttt 4 dee shooowwwwwwww !!!!!! Boiiiiiiiiiii demmm dayyyzzz wazzz dee baaaddddesssssss , nowwwww liffffe izzz deee saaadddddessssssssss !!!!!! i allllsooo mettt Creffflllooo & Taffffiiiii Dollllaaaaaaa , boiiiiiiiii demmm dayyyzzz wazzz reeeeellllllllll suuupppaaaaaaa !!!!!! TD Jaaakkkezzz an Joyyyyyce Myyyaaaaaa , boiiiiiiiii demmm dayytzzz wazzz reeeeeellllllllll fyyyaaaaaaaaaaaaa !!!!!! deee bessssssssss dayyyzzz gonnnnnnnnn forrrrevvvvaaaaaaa , likkke Atttlaaanntttikkkkk an Krossssfyyyaaaaaaa , nowww urrr dayyyzzz arrre surrrrrelllyyyyy ooovvvvvaaaaaaaaaaaaaa " !!!!!

Hahahaaaaaaaaaaaaa yesssss maaannnnn deee Baaadddddessstttttttttt !!!!! - https://tiny.cc/gavlinkz1


Baaawwwwsssssssssss tuuunnnnne boooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- " Ooohhhhhh commmme onnn nowww Millldrrreddddddd , whyyyyy u sooo daaammmmmm drrreddddddddd !!!!!! deee muzzziiikkkkkk innn yaaa heddddddd sooo getttttouuuttttttttt yaaa daaammmmmmm beddddddddd , disss tinggggg goiiinnnnnn taa sprrredddddddddd !!!!!! disss izzz DUKKKEzzz kindddaaa parrrtttyyyyyy , lehhh weee gooo orrr uuu willllllll beee sorrryyyyyyyyyy !!!!!! lehhh weee dooo likkke dukkke saidddddd an givvv demmm tunnndddaaaaa innnstedddddddd !!!!!! Boooiiiiiiiiiiii daaatttttttt parrrtttyyyyyy hotttttttttttttttt , weee.gooo puuudongggggg ahhh sweeeettttttt sweeeeeetttttttt pottttttttttttttt !!!!!! Boooiiiiiiiii Millldrrredddddd disss tinggggg drrreddddddddd , it gooo ponggggggggg weee ouuuttttttttttt weee heddddddddd !!!!!! sooo commmmme onnnnn nowww uuu sweeeeeettttttttt taaakkkkkkkk , Spaaarrrowwwww saaayyyy dooohhhhhh baaakkkkkkk baaakkkkkkkkkkk !!!!!! Lorrrrdddddd Nelllsonnnnnn izzz deee daaadddyyyyyy sooo letttzzz parrrdddyyyyyy harrrrrdddyyyyyyyy !!!!!! Bekkketttttttt ruuulllezzz deee fettttttte , nowww izzz tiiimmmmme taaa getttttt wettttttttttttt !!!!!! Ruddderrrrrr makkkezzz demmm shuddderrrrrrrrr , lehhh weee hittttttt deee liiimmmmme myyy brrruuuddderrrrrrr !!!!!! Jonnnyyyyy Kingggggg duzzz deee reeelllllllll tingggggg , he givvvzzz demmm deee reeeellllllll stiiinggggggggggg !!!!!! Scrrrunnnterrrrrrrr makkkezzz demmm wunnnderrrrrrrr , boiiiiiiiiii disss eaaahhhhhh nooo blunnnderrrrrrrrrrr !!!!!! Kitttchhhennnerrrrrrrrr wazzz ahhh maaasssttterrrrrrr , he gavvve demmm reeelllllll reeeeelllllllll preshhhhhaaaaaaaa !!!!!! Arrrooowwwww wazzz ahhh blllaassstttttaaaaaa deee suuupppaaaaaa grrrooovvvvvvve maaassstttttaaaaaaaa !!!!!! deee DUKKKKKE wazzz dee truuu massstttttaaaaaa , deee orrriiiginnnaaalllllllll maaassstttaaaaaaa blllaaaasssstttttaaaaaaaaa !!!!!! Booooiiiiiiiiiiiiiii nevvvaaaaa aaagggaiiinnnnnn willlllll beee annnyyyytingggggg betttttaaaaaaaa !!!!!! Nowww urrrrrr daaayyyzzzzz arrre ooovvvvvvaaaaaaaaa , deee ennnnnnddddddd getttinnnnnnn clooosssaaaaaaaaaaa !!!!!! Onnnnne tingggggg uuu muuusssss reeemmmbaaaaa , deee OlllllMiiightttyyyyyyy izzz deee ennnnnddderrrrrrrrrrr !!!!!! Booooiiiiiiiiiii Millldrrredddddd weee innn shhhiiiittttttttttttt , ittrzzz tiiimmmmme taaa abaaannndonnnnnn deee shiiippppppppppppp " !!!!!!

Yessssss maaannnnn deee Baaadddddessstttttttttt !!!

Addd morrrrrre lyrrrikkkzzz to ittttt !!!

from GavvvKinggg deeDUKKKE

bit.ly/mightyduke1

tiny.cc/dukesoca1

https://gavz-kaisoca-tunezzz.webnode.com


Baaaaawwwwwssssssssss tuuunnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiii -

" I remmmbaaa when i mettt dee DUKKKE , he wazzz reeellllyyyyy mightttyyyyy in truuutttttttt !!!!!! He rockkkedddddd demmm reeeellllyyyyy harrrrddddddddd , he jaaammmeddddddd demmm reeellllyyyyyy saaaddddddddddd !!!!!! dee DUKKKE gavvve us hizzz bessssssssss , he puttt demmm taaa dee tessssssssss !!!!!! Kelvin Pope gavvve us reeeeeelllllll hopppe , he wazzz ahhh dukkke an alllsooo ahh popppppe !!!!!! disss man wazzz baaadddddddddd likkke craaabbbbbbbbbb , ittt wazzz tunnnddderrrrrrrr innn dee yaaarrrrdddddddddd !!!!!! He wonnn dee krongggggg 4 timmmezzzzz stronggggggggg , he gavvve demmm dee reeeeelllllllll ponggggggggggg , he haddd demmm jummmpppinnnnnnn uppppppppp an donggggggggggggg !!!!!! Hizzz muzzzikkk wazzz dee besssssssssss , he jaaammmmmeddddddd demmm wittt fuuullllllllll zesssssssssssss !!!!!! He rockkkkkeddddd usss taaa deee beeeeetttttttt , deee funggguhhhnuuungggggggg wazzz reeeellllyyyyyyy sweeeeeeeetttttttttttttt !!!!!! He hitttttt usss waaammmmmm baaammmmmmmm punggggg ahhh nunggggggg nunggggggggg , ittt wazzz Paaannnnn innn yuhhh Roookuuungggggkuuutunggggkunggggggggg !!!!!! He wonnn dee roooaaadddd marrrchhhhh wittt thunnnddderrrrrrr , he puttttt demmm aaallllllll aaasssunnnderrrrrrr !!!!!! Boooiiiiiiiii daaatttttt wazzz nooo blunnnderrrrrr , he toookkkkk demmm aaallllllllllllll unnndddaaaaaaaaaaaa !!!!!! He tellllllll demmm waaammmmmm baaammmmmmmmm tankkkkkkk uuu maaammmmmm , ittt wazzz sokkkaaa innn yaaa baaammmmmmmmm baaammmmmmmmmmmmm !!!!!! He gotttonnnnnn raaadddikkkaaallllllll boooiiiiiiiiiiiiii , dennn he sayyy uuu tuuu bammmmmm bammmmmmmmm ouuuiiiiiiiiiiiiiiiii , dennn ittt wazzz toooiiiiiiiiii toooiiiiiiiiiiiiiiii toooiiiiiiiiiiiiiiii toooiiiiiiiiiiiiiiii toooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hahahaaaaaaaaaaa addd morrre lyrrrikkkzzz to ittt !!! from Trinbago ( blu-falconnn ) Gavvvo

bit.ly/dukesoca1

bit.ly/dukesoca5

tiny.cc/dukesoca41


https://gavinz-socalypso-compositionz.jimdosite.com


Baaawwwwwsssssssssssss tuuunnnnne booooiiiiiiiiiiiiiiiiiii -

disss jaaammmmmm izzz ahhh baaakkkkkk innn timmmezzzzz liiimmmmme , sooo joinnnnn dee Kaaarrrrrnnniiivvvaaallllllll liiimmmmmmme !!!

" Redmooon Punnnchhhezzz sweeeeetttttennnnnn yaa heddddddd , boiiiiiiiiiii dee mixxxxx reeeeelllllll dredddddddddd !!!!!! my cokkktaaaiiilllllzzz arrre dee bessssssssss , drinkkkkkkk demmm wittt fuuullllllll zesssssssssss !!!!!! getttt drunkkkkkkkk tilllllll yaa faaalllllllll dongggggggg plaaaxxxxxxxxxxx , drinkkkkkkkk uppppppppp taa dee maaaxxxxxxxxxxxxx !!!!!! wennn u jaaammminnnnnnn audiovoxxxxxx , u gooo feeeeelllllll likkke silllvvvaaaaa foxxxxxxxxx !!!!!! Klipppshhh an Jennnsennn rockkkzzzzz , bozzze an Marrrannntttzzz arrre topppzzzzz , wittt ahhh Magggnummm an Peeevvveyyyyy boxxxxxxxxx !!!!!! Toshhhibaaa an Kennnwoooddd baaaddddddddd , Sannnyooo an Sooonnnyyyy saaadddddddddd , deyyy gooo jaaammmmmmmm u reeeellllllyyyyy harrrrddddddddd !!!!!! Alpiiinnne an Laaasonnnikkkkk , willlllll makkke u bionnnikkkkk !!!!!! Fishhherrrrr an Pannnasonnnikkkkk arrre mightttyyyyyy suuupaaasonnnikkkkk !!!!!! Emmmerrrsonnnnn an Sannnsuuuiiiiiiiii arrre dee badddesssssss beeelllievvve uuu meeeeee !!!!!! Pyrrraaammmiddd an Piiiooonnneeerrrrrr willllllll havvv u innn fuuulllllll geeeeerrrrrr !!!!!! Bossstonnn Accouuussstikkkzzzzz izzz dee baaadddddesssssss , Kickkkkkerrrrrrr izzz dee saaadddddessssssss !!!!!! Claaarrriiionnnnn izzz dee reeeellllllll ponggggggggg , ittt bongggggg taaa trooowwwwww u dongggggggggggg u willllll beee jummmpppinnnnnn upppppppp an donggggggggggg !!!!!! Blauuupunnnkkkkk willllllll blooowwwwwwwww yaaa miiinnnnnnne , ittt willlllll makkke u feeeeelllllllll taaa wiiinnnnnnnne !!!!!! disss jaaammmmmm izzz ahhh baaakkkkkk innn timmmezzzzz liiimmmmme , sooo joinnnnn dee Kaaarrrrrnnniiivvvaaallllllll liiimmmmmmme !!!!!! deee ennnnnddddddd izzz nowwwww attt haaannnddddd , sooo joinnnnnnn deee baaakkkkkannnaaaaaallllllll laaannndddddd an plaaayyyyyyyy sommm sweeeeettttttttttt steeeeeelllllll baaannnddddddd !!!!!! Urrrrrr daaayyyzzzzz arrre donnnnnnnnne my frennnnnnn , sooo welllllcommmmmme taaa deee ennnnnnnnnnnnnn " !!!!!!

Hahahaaaaaaaaaa addd morrrrrre lyrrrikkkzzz to ittt !!! from GavvvMasttterrrrr DeSkipppaaaaa 


Baaawwwssssssss tunnnne boiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" ahhh commminnnnn ouuutttttttttttt SHAOLINNN styyylllllle , dee adddrennnaaallliiinnnnnn deyyy 4 dee wiiilllllle !!!!!! dee muzzzikkk mooovvvezzzzz meee sooooooo , i jaaammmmmmm harrrrddddddd taaa dee temmmppoooooo !!!!!! dee muzzzikkkkk sweeeeeetttttttttt fuhhh soooooooooo , boiiiiiiiiii nowww izzz timmmme taa legggoooooo !!!!!! boiiiiiiii dee preshhhaaaaaa innn mehhh heddddddd , i feeeeelllllllll likkke ahh goinnnnnn taa dedddddddddd !!!!!! i mettt tonnnzzz ahh starrrzzz longggagooo , ittt alllllllll happpennneddd jusss jusss sooooooo !!!!!! i traaavvvellleddd rittte ronggggg dee globbbe , i wazzz derrre innn fulllllllll probbbbbe !!!!!! i haaadddd greaaaattttttt greaaaaatttttttt timmmezzzzz , nowww i waaaiiitttttinnnnn fuhhh dee belllllll taa chiiimmmmme !!!!!! Carnnniiivvvaaalllllll izz herrre ohhh yesssssss , disss izzz dee reeeellllllll reeeeelllllllll tessssssssss !!!!!! boiiiiiiiii jusssss dooo yaa bessssssss , jusss givvv demmm urrr fuuulllllllll zesssssssssssss " !!!!!! Addd morrre lyrrrikkkzzz to ittt !!! -

tiny.cc/silvafoxxx1

https://mymuzikkk.mystrikingly.com

 " Boiiiiiiii ahh bringggouttttttt somtinggg hotttttttttttttt taa showww u wattttttt i gottttttt !!!!!! Boiiiiiiiii winnneuppppppp onnn dee spotttttttttt an getttttt donggggggg onnn dee pottttttttt !!!!!! Boiiiiiiiiii ahh tiiiaaaddddd ahh alllllll disss rotttttttttt , onnne dayyy weee allllllllll shaaallllllll rottttttttttttt !!!!!! Boiiiiiiiii rittte nowww mehhh enginnnnne stokkkkkkkkk , ahh putttinnnn innn edddlllllebrokkkkkkkkkk !!!!!! boiiiiiiiii alllllllll ahh weee innn shokkkkkkkkk , weee uzzzinnnnn RANCHOOO an KONNNIIIII shokkkzzzzzz !!!!!! Boiiiiiiiii disss yeaaarrrrr i onnn fiiirrrrrre , ahhh trowwwonnnn FALKENNN tyyyrezzzzz !!!!!! Pirrrelllliiiiii , Coooperrrrr an Riiikkkennnnn , izzz nowww weee uzzzinnnn dee rittte tinggg !!!!!! BF gooodrichhh , Gennnerrraaallllll an Gooodyeaaarrrrrrr , izzz nowww weee innn fullllllll geaaarrrrrrrrrr !!!!!! Yokooohammmaaaaaa , TOYOOO an michhhelllinnnnnnn , izzz nowww weee reeelllyyyyyy speeedinnnnnnnn !!!!!! ahhh takkke ahh driiivvve inn GAVIN charrrgggerrrrrr , boiiiiiiiii daaatttttt baaadddddddddd likkke ahh hemmmiiiiii cuuudddaaaaa !!!!!! Boiiiiiiiii demmm dayyyzzz gonnnnnne forrrevvvvvaaaaaa , nevvverrrrr agaaainnnnn willllll beee annnyyytinggg sweeeeeettttttaaaaaaaa !!!!!! TrinbagoGavo wazzz dee mannn , he wazzz greaaatttttttt innn hizzz lifffe spaaannnnnnnn !!!!!! Boiiiiiiii demmm peeepppllllle dooo himmm innnnnnn , ittt izzz truuulllyyyyyy ahh reeeeelllllll sinnnnnnnn !!!!!! Nowww dee ennnddddddd izzz herrre rittttte nowwwwwww , Trinnnedaaadddddd izzz innn fuhhh ahhh rowwwwwwwwww !!!!!! Addd morrre lyrrrikkkzzz to ittt !!!

from Gavvvozzz Cappptinnnnn Korrrnnneilllliooozzzz

bit.ly/gavcharger1

bit.ly/gavaction1

bit.ly/gavdragz1

bit.ly/gavtruckz1


" ahhh gooo singgg disss onnn dee staaaggge , taaa lettttouuutttttttt my daaammmnn raaaaaaggge !!!!!! boiiiiiii ahhh feeelllinnnnn reeellllyyyyy maaadddddddd , ahhh gehhh waaaxxxxxxxx tilllllll ahhh saaaddddddddd !!!!!! ahhh wennnttttttt maaadddddddd rittte deyyy baaadddddddddddd !!!!!! boiiiiiii ahhh gehhh triiikkkkkk reeeeellllllll saaadddddddddd , boiiiiiiii ahhh lossssss aaalllllllllll ahhh haaaddddddddd !!!!!! boiiiiiiii ahhh stattttttt taaa pannnttttttt an baaarrrrrrkkkkkkkkk , nowww mehhh aaassssssss reeeellllyyyyyy daaarrrrrrkkkkkkkkkk !!!!!! boiiiiiiii ahhh gettttt ittt reeeellllyyyyyyy sweeeeeetttttttttt , boiiiiiii ahhh haddd taaa hitttttt deee streeeeetttttttt !!!!!! boiiiiiiii ahhh gehhh waaaxxxxxxxxx taaa deee maaaxxxxxxxxxxxxxx , boiiiiiii jusssss sooooo ahhh fallllllll dongggggggg plaaaxxxxxxxxxxxxx !!!!!! boiiiiiiii ahhh gehhh raaammmmmmm tilllllll ahhh jaaammmmmmmmm , boiiiiiiii ahhh eatttinnnnnn criiixxxxxxx an spaaammmmmmmm !!!!!! boiiiiiiii ahhh getttttt ittttttt reeeeellllyyyyyy dredddddddd , boiiiiiii izzz criiixxxxxxxxx an sangggwidddge sprrredddddddddd !!!!!! Plennntttttyyyyy timmmme ahhh nearrrlllyyyyy deddddddddd , boiiiiiii ahhh staaatttttt taaa scrrraaatttchhhhhh mehhh heddddddddd !!!!!! boiiiiiiii ahhh sitttttdongggggg onnn deee boxxxxxxxxx , tilllllll ahhh tunnnnninnnnn taaa silllvvvaaaaa foxxxxxxxxxxx !!!!!! boiiiiiiiii nowwwww ahhh reeeeelllyyyyyy donnnnnnnnne , boiiiiiiii ahhh gehhhhh itttttt raaammmmmm waaammmmmmmm baaammmmmmm baaammmmmmmmm baaaaammmmmmmmm " !!!!!!!!!!!

Hahahaaaaaaaaaaa........ Addd morrrrre lyrrrikkkzzz to ittt !!!!! from GAVIN G. CORNILLIAC 

" boiiiiiiii trinnnedaddd donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne !!!!!! pepppllle onnn de runnnnn runnnnn runnnnn runnnnn runnnnn !!!!!! izz nooolongggaaa funnnnn funnnnn funnnnn funnnnn funnnnn !!!!!! izz drugggzzz ammmooo an gunnnnn gunnnnn gunnnnn gunnnnn gunnnnn !!!!!! disss plaaace getttinnn bunnnnn bunnnnn bunnnnn bunnnnn bunnnnn !!!!!! boiiiiiii disss plaaace donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne !!!!!! Trinnniiizzz onnn dee runnnnn runnnnn runnnnn runnnnn runnnnn!!!!!! boiiiiiiiii trinnnedaddd donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne donnnnne " !!!!!! and add whatttevvverrrrr otherrr lyrrrikkkzzz u wishhhhhhh !!!!!! Kommmpozzzeddd by - GAVIN G. CORNILLIAC - from Trinidad & Tobago


" dee OlllMightttyyy izz evvviiillllll , u havvv allllll binnn konnnddd !!!!!! Urrr ennnddd izz kommminnnnn , urrr dayyyzzz arrre ovvvaaaaa !!!!!! ittt willllll soooooonnnnn allllll finnnissshhhhh an dennn u willlllll vannnissshhhhh !!!!!! Howw longgggg u tinkkk u willllll be herrre , urrr ennnddd izz neaaarrrrr , dennn u wonnnttttt be herrre !!!!!! Jusss ahh mattterrrrr of timmme so dohhh waissse timmme !!!!!! Jusss uppppp aheddd u willlllll be dedddddd !!!!!! Lifffe onlllyyy getttzzz ruffferrrrr an dennn u suffffferrrrrr !!!!!! disss whollllle tinggg izz ahh duuupppe , u gettt playyyeddd likkkaaa fluuuttttte !!!!!! urrr lasssdayzzz arrre uppponnn u , buttt u nevvvaaa knewww fuhhh truuue !!!!!! izzz alllllll ahhh dammmmm gimmmikkkkk , fuhhh u taa gehhh tizzziiikkkkk !!!!!! boiiiiiiiii datttttt frikkkinnnnn masssttterrrrr , duzzz havvv weee innn dizzzasssttttterrrrrrr !!!!!! boiiiiiii dee ennnddd izz ronggg dee korrrnnnaaaaa , yesss an dennn u willlllllll beee ovvvvvaaaaaaaaa " !!!!!! Raaammmmmm Baaammmmmm Baaammmmmm Baaammmmmm Baaammmmmm Baaaaammmmmmmmm !!!!!! add whatttevvverrrrr otherrr lyrrrikkkzzz u wishhhhhh !!!!!!

"Okkk peeepppllle getttouuutttttt yaa seeetttzzz , hittt dee streeettttt an mooovvve taa dee beeetttttttt !!!!!! Drinkkkkk somtinggg harrrrrddddd an winnnnne likkke yaa glaaaddddd !!!!!! Dannnnnce likkke yaa maaadddddddd an getttonnnnn baaaddddddddd !!!!!! Getttouuutttttt yaa yarrrdddddd an wokkkkk reeeellllll harrrddddddddd !!!!!! Weee feeelllinnnnn dee dezzzirrre , izz nowww weee onnn fiiirrrrrre !!!!!! U wannnttttttt taa gooouuuttttttt deyyy buttt u traaapppppp rittte deyyyyy !!!!!! U seeeee disss izz Godddzzz mightttyyy duuupppppe , he plaaayyyzzz u likkke ahh fluuutttttte !!!!!! He fixxxeddd u uppppppp reeeellllllll sweeeeeetttttttttt taa gettt u onnn dee streeeettttttt !!!!!! Sooo nowww u innn ahh trannnnnce an u cyaaahhhhh evvvennn dannnnnce !!!!!! U wannnttttt taa dooo datttttt nowww buttt u realllyyyyy dohhh knooo howwwww !!!!!! Disss tinggg reeelllyyyyyy saaaddddddd , ittt messssss u upppppppp reeeeellllllll baaaddddddddd !!!!!! Nowww u feeelllinnnnnn donggggg , evvverrryyytinggg jusss wentttttttt ronggggggg !!!!!! U seeeee Goddd plannneddd ittt allllllllll onnn u , disss wazzz hizzz mightttyyyyyy duuuppppppe !!!!!! U werrre trikkkeddddd from dee starrrtttttttt , nowww u feeeeeelllll likkke u wannnttttttt taa baaarrrrrrkkkkkkkkkk !!!!!! Tingggzzz willlllll nevvvaaaaa beee dee saaammmme , ittt wazzz Godddzzz mightttyyyyyy gaaammmmmme !!!!!! ittt wazzz ahh cheeeppppp triiikkkkkkk yesssss , ittt wazzz allllllll ahh wikkkkkedddddd tesssssssss !!!!!! Nowww derrrezzz nutttinnnnn u cannn dooo , ittt wazzz alllllllll duuuppppppeddddd onnn u !!!!!! Nowww dee ennnddddddd hazzz reeechhheddddd 4 surrrrrre an urrr dayyyzzz arrre ovvvaaaaaaaaa nowww !!!!! U willlllll allllllll gooo wittt thunnnderrrrrr , u havvv allllllll beeennn puttt asssunnnderrrrrr !!!!!! boiiiiiii disss eaaahhhhh nooo blunnnderrrrrrr , u alllllllllll shaaallllllll soooooonnnnn beee unnndaaaaaaaa !!!!!! Urrr lassstttttt dayyyzzz arrre uppponnnnn u an derrrezzz nutttinggggg u cannn dooo " !!!!!! Add morrre lyrrrikkkzzz to it !!!

 Baaawwwwwssssss tunnnne 4 dee STAGE !!! 

" i wazzz donnnnne innnnn quiiittte saaadddddlllyyyyy , i suffferrreddddd quiiittte baaadddddlllyyyyy !!!!!! my owwwnnn muthhherrrrr dissstttroyyyeddddd me , i wazzz abandonnneddddd carrrelessslllyyyyyy !!!!!! they werrre baaaddddddddd from dee starrrttttttt , i haddd taa resssorrrttttt taa dee parrrkkkkk !!!!!! ittt wazzz therrre i starrrttteddd taa baaarrrrrkkkkkkkk , from morrrninnnnn upppppp tillllllll darrrrkkkkkkkk !!!!!! i haddd taa beggggg quiiittte baaadddlllyyyyyyy , i wazzz treattteddd merrrciiilessslllyyyyyyy !!!!!! i havvve prooovvvennnnn flaaawwwlllessslllyyyyyy , GODDD izzz evvvvviiillllllll beeelllievvvvve uuu meeeee !!!!!! my whollllle lifffe wazzz ahh messsssss , i wazzz setttttupppppppp innn fullllllllll zessssssssss !!!!!! my ennntiiirrrrrre familyyy izz baaadddddddddd , my poooooorrrrrrrr lifffe wazzz reeeellllyyyyyy saaadddddddddd !!!!!! i wazzz trikkkkkeddddd quiiittte baaadddddllllyyyyyy , my whollllllle lifffe wazzz staaagggeddddd onnn meeeee !!!!!! i haaatttttte themmm quiiittte baaadddddlllyyyyyy , GODDD izzz evvvvviiilllllllll beeelllievvvvve uuu meeeeee " !!!!!! - from Trinbago Gavo


https://gavinz-socalypso-compositionz.jimdosite.com


Justin comes to the scene with a strong album. Poetic lyrics and playful guitar will engage you on the first listening. The whole album tells a story and you won't get bored even after several listenings. Overall, very well done first album.

The long-awaited European tour of Ireland's rising star, Jesse Cayden, is finally here. Make sure to book your ticket in time and enjoy this charismatic musician and his band. What can you expect? A great show and high-quality music for sure.

This is where your text starts. You can click here to start typing. Enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci.

This is where your text starts. You can click here to start typing. Architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.

This is where your text starts. You can click here to start typing. Illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni.

This is where your text starts. You can click here to start typing. Laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started